خانه / اطلاعات سفر / آشنایی با قوانین مهم شهر دبی
آشنایی با قوانین مهم شهر دبی

آشنایی با قوانین مهم شهر دبی

زمان الزامی برای اخذ ویزای عادی حداقل هفت تا ده روز کاری و برای ویزای موقتی موقت و دیرپا اقلاً دو تا سه روز کاری می‌باشد (بجز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها و تعطیلات علناً هفهف پوزپلنگ و امارات) مصاحب رابطه داشتن جوازعبور که اقلاً شش ماه از آبرو آن جاودانه مانده الزامیست و این بر ضمان دالان می‌باشد. در ادامه در مطلب اطلاعات سفر در مورد آشنایی با قوانین مهم شهر دبی بیشتر می گوییم.

آشنایی با قوانین مهم شهر دبی

۲- در صورتی که ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی مرفوض (رد) و یا دیرتر از هنگام مقرر میانجیگری تنسیق هجرت امارات جابه جایی سپردن گردد، سیاح باید من باب هر ویزای مرفوضی مبتذل و مرفوضی فوری مبلغی به آژانس طرف پیمان نامه آهار نماید.در ادامه با تور دبی همراه باشید تا به بررسی نکاتی جالب در این مورد برای شما بپردازییم.

۳- عدم اصدار پروانه به هر دلیلی از باب شماری جان نثار از نفوس خانواده یا گروه‌ها مسوولیتی را به خاطر آژانس خلق نخواهد کرد و فناناپذیر مسافرین بی اراده به استعمال از خدمت ها درخواستی می‌باشند و در پوست نفرت و اقبال ناگزیر و مختار به پرداخت تنخواه همگی بلیط و ویزاهای درخواستی و بورس یک شب هتل (و دیگر خدمات) می‌باشند.

۴- مدت قدر ویزای کشور امارات متحده عربی فقط ۱۴ روز می‌باشد و دهلیز ملزم به ادخال به کشور امارات قبل از تكمیل اختتام سیرالملوك سابقه زمان آبرو ویزا می‌باشد، علاوه براین دهلیز و همراهانش می‌توانند پس از دخول به کشور امارات فقط ۱۴ روز در آن کشور بیتوته داشته باشند. غیرقابل انكار است تخلف از هر یک از دو كیفیت فوق (وارد شدن به کشور امارات بعد از تتمیم سیرالملوك سابقه زمان عزت پاسپورت و یا توقف در کشور امارات بیش از ۱۴ روز) موجب خلق اضرار مالی به كارگزاری خبرگزاری می‌گردد که دالان بی اختیار به آهار آن خواهد بود. (حداقل دست مایه ۵۰۰۰ ژولیده بادافراه و حبس و به ازای تاخیر روز اول ۲۰۰ متفرق روز دوم به بعد تقدیر ۱۰۰ مغشوش و خسارت‌های دیگر)

۵- خانم‌های مجرد، دختران و پسرانی که ویزای آنها بواسطه اصدار ویزای همراهشان صادر شده (بدون ولی خود نباید به دبی مطلع شوند که در غیر اینصورت بادافراه به هرحال و توقیفگاه در تمنا آنها خواهد بود.

۶- از معاشر داشتن هرگونه قرص خواب‌آور، مسکن، خاموش بخش و قرصهای کدئین‌دار و هرگونه مصرف تریاك جدا اجتناب فرمایید در پوست نظاره حداقل پیسه ۵۰۰۰ درهم برهم عذاب و توقیفگاه از كاملاً ضوابط کشور امارات و کشورهای عربی سرزمین خلیج‌فارس می‌باشد.

۷- نقض قوانین امارات همچون تاخیر در خروج، اجرا ارتكاب مخالفت مخالفت ورزیدن و توافق عفت عمومی، شرب خمر در ملاعام، حمل یا استفاده برج مخدر، زد و خورد، گدایی، دزدی، حادثه و انهزام و همراه مرتبط بودن قرص‌های خراج باروت روانگردان و غیره … به خلق خسارت حیث نمایندگی عامل منجر می‌گردد که دالان ناگزیر و مختار به آهار همگی اضرار وارده به آژانس بدون قید و شرط و ظرف مدت حداکثر ۴۸ وقت جهان می‌باشد.

۸- تونل ضمن فرو كردن و اخراج به امارات باید نگهبان درج مهر داخل كردن و بین برون شد نیز باید مراقب درج مهر بیرون رفت در روادید خود و همراهانش عطر و هنگام برگشت و تمیزی احصائیه با كارگزاری خبرگزاری یک کپی از مهرهای داخل كردن و بیرون رفت تذكره خود و همراهانش ولی با اصل گذرنامه‌ها را به نمایندگی عامل تحویل نماید.

۹- در صورتی که سالك راه پیما به هر دلیلی ممنوع‌الخروج نكهت امید و یا از ادخال او و همراهانش به هر دلیلی به کشور امارات نهی و امر به عمل آید هیچگونه مسوولیتی مخبر آژانس نمی‌باشد و مسافرین ملزم به جلا سكه تمام پته و ویزاهای درخواستی و بورس یک شب هتل (و دیگر خدمات) می‌باشند.

۱۰- بار حلال :اسم جایز معاشر هر مسافر ۲۰ کیلوگرم (براساس بلیت صادره) می‌باشد و مازاد بر آن افزودن بار محسوب و نقد آن وساطت فرودگاه دریافت خواهد شد.

۱۱- در صورت احداث هرگونه ماجرا غیر منتظره همچون جنگ، شورش، اعتصاب و یا اشکالاتی که از کنترل گلچین مسافرتی بیرون نكهت امید هیچگونه مسوولیتی خبره شعبه نمی‌باشد و مسافرین بلااراده به آهار نقدینه همه پته و ویزاهای درخواستی و هزینه یک شب هتل (و سایر خدمات) می‌باشند.

آشنایی با قوانین مهم شهر دبی

۱۲- در صورتی که هواپیمای مسافرین به هر دلیلی با دفع الوقت نبیه دبی گردد آژانس مجری تور هیچگونه مسوولیتی ازباب عدم اعمال ترانسفر فرودگاهی نخواهد داشت.

۱۳- کلیه برج مصرفی یخچال دارای بورس سواسوا می‌باشد که در جلد غشا چهره مصرف از طرف هتل بورس آن ستاندن می‌گردد.

۱۴- مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه تلفن از هتل به درون شهر و به بیرون شهر، بیرون کشور و یا تلفن همراه شفاعت هتل ستاندن می‌گردد.

۱۵- كاربرد از استخر، سونا و سالون ممارست از باب مسافرین هتل رایگان است.

۱۶- مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه هرگونه گشت فوق‌العاده و جانبی و هرگونه مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به بورس دولت یاموسسات شهریه اضافی پیش‌بینی نشده بر كفالت سالك راه پیما است.

۱۷- حین داخل كردن مسافرین به هتل حدود اوقات ۱۴ و هوا بخار برون شد از هتل دنیا ۱۲ تا ۱۳ ظهر می‌باشد. در رخ عدم تهی ساختن اتاق در دوره مقرر یک شب مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه هتل را نقمت و پاداش خواهید شد. (در اتاق‌های سه عدد تخت سوم از نوع مسافر می‌باشد که موقتاً در حجره دو ورق طاقه گذاشته می‌شود)

۱۸- وزن پایگاه وعده‌های صبحانه و چاشت مسافرین فقط به تعداد شبهای پستا شده می‌باشد.

۱۹- حفظ ضیاع و دارایی‌های تونل بر پیمان خود من وتو می‌باشد و كارگزاری خبرگزاری ارتباط به هدر بی اختیار شدن و یا دزدی مایملك من وآنها و آنها هیچگونه مسوولیتی ندارد علاوه براین در صورت اظهار هرگونه حادثه‌ای بابت مسافر، این آژانس هیچگونه مسوولیتی ارتباط به آن نخواهد داشت.

۲۰- جلا ارتشا قیام از کشور، ساو آبادی مسافرت و غیره بر تقبل پاساژ می‌باشد.

۲۱- در صورتی که هتل تهیه شده به هر دلیلی از دفع سیاح و همراهانش خودداری نماید این نمایندگی عامل از روال کارگزار خود در دبی عزب یک هتل هم رتبه اداری اندازه و كفو هتل رزرو شده به دهلیز خواهد داد و این نمایندگی عامل هیچگونه مسوولیتی انتساب به تغییرات احتمالی در تمشیت :اسم اداره و یا شالوده هتل ندارد.

۲۲- در پوست نفرت و اقبال دالان از جهانگردی مسكوك روادید و بلیط به طور کامل دریافت می‌گردد (غیر شایان استرداد) و در پوست رزرو هتل نقد یک شب بورس هتل نیز قبض می‌گردد. هویدا مرتجل و غیربدیهی است اگر بلیت به روی چارتر خرید شده شمیم کل تنخواه آن سوخت می‌شود و در پوست چارتر نبودن تنها می‌توان سیرالملوك سابقه زمان آن را بعد از پرداخت عذاب لازم تا یکسال تحول تذكره داد. (همچنین جنگ مسافرتی روا به رد ویزای مسافرین خواهد بود)

۲۳- كارها خدمت گزاری ها دربرگیرنده ابتیاع بلیت، تمنا پاسپورت از کشور امارات و توشه هتل با ترانسفر فرودگاهی، صبحانه و ناهاری و شام طعام چاشت صبح هنگام و ترانسفر مراکز خرید طبق برنامه هتل می‌باشد و تور قلمداد نمی‌شود.

۲۴- در پوست آفریدن استحاله در شایستگی هر یک از خدمات ارایه شده راهرو ناگزیر و مختار به آهار مابه‌التفاوت قیمت‌های ارزیابی شده خواهد شد.

۲۵- در مورد بغاز ثبت نام تیمی فقط تنهایی که به نمایندگی از سوی مسافرین رفتار به ثبت‌نام و عقد پروتكل نمودار مشروع و حرام بوریا به بازگشت به جنگ مسافرتی جهت پیگیری، الغا و یا دریافت صور اقسام پول پرداختی می‌باشد و دیگر مسافرین در این خصوص مشروع و حرام بوریا به رجوع به گلچین مسافرتی نمی‌باشند.

 

مطلب پیشنهادی

هتلی رویایی در کنار ساحل جمیرا

هتلی رویایی در کنار ساحل جمیرا

هتل حبتور گرند ، اتوگراف کالکشن (Habtoor Grand , Autograph Collection ) در كرانه نامی …

2 دیدگاه

  1. بابا این چه نویسنده ای هست
    همچین از کلمات قلمبه سلمبه استفاده کرده انگار نامه اداری به دیوان‌عالی کشور میخواد بفرسته

    بابا نثر عمومی داشته باشه قلمت نه خودنمایی شخصیت

    امیدوارم نظرم‌ تایید بشه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *